top of page

INSTRUKTORSKÉ KURZY

Českomoravská lyžařská a snowboardová škola Karviná, o.s. je akreditované zařízení MŠMT, které nabízí školení instruktorů:

1. Školení pomocníka instruktora lyžování (20 hodin)

 • podmínky školení: min. věk 15 let

 • školení je určeno pro zájemce výuky lyžování, kteří ještě nedosáhli 18 let a mají zájem provádět pomocnou výuku pro instruktory lyžování

2. Školení instruktora lyžování - sjíždění (54 hodin)

Tato kvalifikace je nejnižším stupněm v systému kvalifikací ČMLS a neopravňuje k získání živnostenského oprávnění

 • osvědčení o odborné způsobilosti může být vydáno tomu, kdo je plně svéprávný a dosáhl věku 18 let

 • minimální rozsah odborného výcviku je 54 hodin

 • držitel této kvalifikace je oprávněn k samostatnému výkonu profese k činnosti instruktora sportů na sněhu v rámci lyžařské školy, lyžařského klubu nebo v rámci školních lyžařských kurzů

3. Školení instruktora lyžování (150 hodin)

Tato kvalifikace navazuje na předchozí stupeň v systému kvalifikací ČMLS. Podle současné legislativy ČR kvalifikace instruktor lyžování splňuje z hlediska obsahu a rozsahu školení, zkouškových požadavků a předepsané praxe, požadavky pro udělení „Osvědčení o odborné způsobilosti“ v souladu s požadavky živnostenského zákona k získání živnostenského listu v oblasti výuky sportů na sněhu (lyžování a snowboardingu).

 • osvědčení o odborné způsobilosti může být vydáno tomu, kdo je bezúhonný, plně svéprávný nebo je účastníkem rekvalifikace dle zvláštního právního předpisu. Pro přijetí k odbornému výcviku je vyžadována minimální odborná praxe v rozsahu 50 hodin a ziskání kvalifikace instruktor lyžování – sjíždění (54 hodin)

 • minimální rozsah odborného výcviku je 150 hodin, přičemž se započítává i rozsah nižšího stupně kvalifikace jejím držitelům

 • držitel této kvalifikace je způsobilý samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat výcvik sportů na sněhu všech věkových kategorií a je oprávněn k samostatnému výkonu profese v plném rozsahu

4. Školení instruktor lyžování I. stupně – mezinárodní instruktor lyžováni IVSI (350 hodin)

Tato kvalifikace navazuje na předchozí stupeň v systému kvalifikací AISS. Podle současné legislativy ČR kvalifikace Instruktor lyžování splňuje z hlediska obsahu a rozsahu školení, zkouškových požadavků a předepsané praxe, požadavky pro udělení „Osvědčení o odborné způsobilosti“ v souladu s požadavky živnostenského zákona k získání živnostenského listu v oblasti výuky sportů na sněhu (lyžování a snowboardingu). Kvalifikace IL I. stupně splňuje rovněž podmínky pro vystavení IVSI karty (IVSI Card) mezinárodní organizace instruktorů sportů na sněhu IVSI.

 • požadavky pro udělení kvalifikace jsou shodné jako předchozího stupně, pro přijetí k odbornému výcviku je vyžadována minimální odborná praxe v rozsahu 70 hodin

 • stanovený rozsah odborného výcviku je 350 hodin, přičemž se započítává i rozsah nižšího stupně kvalifikace jejím držitelům

 • držitel této kvalifikace je způsobilý samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat výcvik sportů na sněhu všech věkových kategorií a je oprávněn k samostatnému výkonu profese v plném rozsahu. V rámci vzdělávání Asociace Instruktorů Sportů na Sněhu je oprávněn k lektorské činnosti při školeních nižších stupňů kvalifikace AISS pokud je členem lektorského sboru AISS

5. Zdokonalovací kurzy lyžování a snowboardingu

Pro všechny zájemce z řad široké lyžařské a snowboardové veřejnosti pořádáme zdokonalovací kurzy. Účastníci těchto několikadenních lyžařských, nebo snowboardových kurzů získají základní vědomosti o lyžování a snowboardingu a v rámci praktických cvičeních na svahu získají správné vedení lyží nebo snowboardingu s ohledem na aktuální metodiku výuky.

AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ MŠMT

Akreditované zařízení MŠMT

Naše škola je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro výuku „Instruktor školního lyžování" a rekvalifikační kurz „Instruktor lyžování 150 hod". V praxi to znamená, že jsme si schopni sami školit naše lyžařské pedagogy a dále vyučovat Instruktory školního lyžování, kteří mají zájem učit děti jak na lyžařských kurzech na základních a středních školách, tak vydávat licence Instruktor lyžování 150 hod zájemcům, kteří mají zájem se věnovat výuce lyžování na profesionální úrovni.

V rámci školení akreditovaného zařízení zejména nabízíme:

 • Možnost získání licence – instruktor školního lyžování

 • Doškolení instruktorů školního lyžování

 • Obnovení licence instruktor školního lyžování

 • Možnost získání licence instruktor lyžování 150 hod

 • Zdokonalovací kurzy lyžování dle metodiky AISS

 • Výuka carvingového lyžování

MSMT_LOGO.png
bottom of page